3e nieuwsbrief STN april 2015.
Beste lezers,

Op 25 april was het weer Wereld Taiji Dag. Hopelijk heeft iedereen veel plezier gehad op alle hiervoor georganiseerde evenementen. Ook is er best weer wat te vertellen en dus een goed moment om de 2e nieuws brief van dit jaar uit te sturen.

Nederlands Taijiquan Team Activiteiten
Het waren drukke tijden voor het NTT. Hieronder een kort overzicht van de gevolgde toernooien. Uitgebreidere informatie is te vinden op onze website waar de nieuwsbrieven van de NTT zijn geplaatst. Deze worden altijd trouw samengesteld door Nel van Biezen na ieder toernooi om iedereen goed geïnformeerd te houden.

Open Dutch Wushu Championship 2015-02-28 Open georganiseerd door Lou Hoyer


Lou Hoyer deelt prijzen uit in de categorie jeugd

Astrid Siebers, Nel van Biezen, Cora van Geel, Ineke Bouman en Desiree Kool
En ja hoor er zijn weer prijzen gescoord.

In het weekeinde van 11 en 12 april werd het TCFE Europese Kampioenschap gehouden in de UK te Oxford.

Voor iedere sporter een goede gelegenheid zijn of haar skills te testen en te vergelijken met de collega’s in het buitenland. Voor het STN bestuur een mooie kans zijn sporters aan te moedigen en waar nodig te ondersteunen plus er werd meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt  om de banden met onze Engelse collega’s weer eens flink aan te halen.
De atleten, supporters en bestuur, kunnen terugkijken op een zeer geslaagde EK met ons NTT-Team! Een tas vol medailles (11 stuks) en met aantal Europese kampioenstitels mochten we meenemen naar huis. De leuke sfeer  in het uitgebreide NTT-team heeft indruk gemaakt in Engeland, en de president van de TCFE, Dan Docherty, bedankt de Nederlandse delegatie voor hun aanwezigheid en High Taijiquan Spirit.
Ofwel missie geslaagd.


NTT-Team in Oxford


Theo Ypma (Voorzitter STN) & Dan Docherty (Voorzitter TCFE)
Voor meer info kijk op de website in de NTT nieuwsbrieven.

 
Taijiquan Online film pakket


taichi-at-home.com is nu online!
De officiële lanceerdatum is: vrijdagmiddag 8 mei 2015 in Nijmegen.  Wij nodigen alle leden van Stichting TaijiQuan hiervoor uit
Laat voor 30 april weten als je wilt komen.
Zie voor de details vanaf woensdag 15 april op www.taichi-at-home.com


 
Gastdocent & medewerker
Taichi-at-home is een online community met alles van en over Tai Chi:  filosofie, films, lessen, oefeningen, informatie, agenda. Wij willen graag meedoen aan ontwikkelen en vernieuwen van de taichi-beoefening en gebruikswijze.
Eri is een prachtig partner-aanbod. Dat kent u mogelijk al. U kunt nu ook als gastdocent mee doen aan taichi-at-home Heeft u als school of als docent een eigen kijk of benadering?
Laat ons het weten. Informeer ons.
We zoeken ook medewerkers voor taichi-at-home. Misschien wilt u een blog schrijven.
Of redactiewerk doen. Persberichten schrijven. Meld je aan.
Hoe dan ook, wij hopen u te mogen begroeten en u beter te leren kennen op taichi-at-home.com
Personele aangelegenheden

Door persoonlijke omstandig heden heeft Hans Heerding zijn administratief ondersteunende werkzaamheden en activiteiten voor de Stichting moeten staken. Hans heeft zich in de afgelopen 12 a 13 jaar altijd ruimhartig voor ons ingezet op een breed vlak en wij willen hem dan ook oprecht bedanken voor zijn inzet in al deze jaren
Omdat de secretariële taken omvangrijk zijn is er direct op zoek gegaan naar nieuwe ondersteuning voor de werkzaamheden van Hans. Gelukkig heeft Ellen Schoemaker Koa Ying Huang bereid gevonden ons hiermee te helpen. We verwelkomen Ying binnen onze groep en wensen hem veel plezier in de uit te voeren taken.


Koa Ying Huang

In het verleden heeft Ceciel Kroes zich samen met Cora van Geel ingezet voor het opzetten van een volwaardige juryopleiding en de daarbij behorende organisatie binnen de STN. Deze inspanning heeft ertoe geleid dat onze opgeleide juryleden in binnen- en buitenland erg worden gewaardeerd. Een aantal jaren geleden had Ceciel Kroes aangegeven geen activiteiten meer uit te willen voeren voor de stichting.
Tijdens de periode waarin de stichting in zogenaamde ‘slaapstand’ stond heeft zij een gewaardeerde vrije rol gespeeld in binnen- en buitenland . Na een aantal gesprekken met het bestuur heeft ze aangegeven weer in te zijn voor een rol binnen STN op het gebied van buitenlandse aangelegenheden. Zij vertegenwoordigd de STN bij de TCFE (Taijiquan and Qi Gong Federation for Europe)

Ceciel van Harte welkom.


Ceciel Kroes
Website nieuws.

Onze Website is continu onderhevig aan verbeteringen en toevoegingen en wordt meer en meer het bezoeken waard.
Zo zijn er wederom nieuwe wetenschappelijke publicaties over Taijiquan en Qigong toegevoegd. Een deel van de website is vertaald naar het Engels om te beantwoorden aan de behoefte van een deel van onze website bezoekers. Ook is dit gedaan ter voorbereiding van het Festival waar we dit jaar buitenlandse bezoekers verwachten die natuurlijk onze website gaan bezoeken.
Verder heeft ons NTT team een eigen katern gekregen ofwel een plaats om foto’s , hun nieuws brieven en wedstrijdkalender te plaatsen.    
De bij de  STN aangesloten docenten kunnen nu zelf hun workshops online in de agenda plaatsten.  Zij moeten hiervoor een account maken, Daarna wijst het zich vanzelf. Ingevoerde gegevens over organisator en locaties onthoudt de website voor toekomstige workshops.  Na plaatsing is het niet direct zichtbaar. De plaatsing moet eerst worden goedgekeurd. Mocht het niet lukken dan kan je mailen met info@taijiquan.nl.
Er zijn weer vele workshops recentelijk aan de website toegevoegd zie: http://www.taijiquan.nl/agenda/categorie/workshops/
Lucas van der Aart/ Ellen Schoemaker


Festival

Herinnering

Reserveer alvast 14 november want het jaarlijkse landelijke STN-Taijiquan Festival vind dan plaats in Utrecht. De nadruk zal meer dan het afgelopen jaar liggen op een open competitie van vorm wedstrijden (solo en groepen) en pushing hands. Tevens zijn in het programma van dit jaar demonstraties, workshops, lezingen en de bekende gemoedelijke markt waar alles te vinden is op het gebied van Taijiquan opgenomen.  Anders dan eerder aangegeven wordt dit een Festival van één dag. Om het STN-festival te promoten wordt er al hard geflyerd op de diverse wedstrijden en festivals en wordt de festivalpagina op onze website voorbereid . Hieronder is de banner te zien die het bestuur onder hun mail voert om het festival onder de aandacht te brengen.
 We brengen jullie er zo snel mogelijk van op de hoogte als het inschrijfdeel op de website gereed is en de inschrijving van start gaat.
Cora van Geel.
Festival coördinator

Onderzoek  naar samenwerking FOGInleiding
Vanaf medio 2014 ontmoeten bestuursleden van STN en FOG elkaar met enige regelmaat. Dit om te onderzoeken waar samenwerken kan bijdragen aan de realisatie van gemeenschappelijke doelstellingen. Basisgedachte is tot op heden is steeds dat hoewel een direct lidmaatschap van de STN van de FOG altijd tot de mogelijkheid behoort, een rustige verkenning van waar we elkaar gemakkelijk kunnen vinden en ondersteunen voor het moment als een prettig begin voelt.
Dit heeft vanaf 2014 tot april 2015 geresulteerd in:

 

  • Een aantal kennismakingontmoetingen tussen verschillende bestuursleden van STN en FOG. In het land bij open wushu wedstrijden die onder auspicien van de FOG werden georganiseerd en waar ‘leden’ van de STN aan deelnamen, deels als atleet, deels aan de jurytafels. Maar ook op het Sport & Congres centrum Papendal, thuisbasis van het NOC*NSF. Alsook in verschillende telefoongesprekken.
  • Uitnodiging aan STN ‘examinatoren’ / ‘opleidingsspecialisten’ om op Papendal, zich samen met FOG en Aikido Nederland (AN) opleidingsexaminatoren (PvB beoordelaars in eigentijds jargon). Dit betrof een seminar door het Akademie Sport Kader (ASK) op 21 maart 2015 met als doel: " Beoordelaars uit rijkserkende opleidingen in staat stellen hun praktijkbeoordelingen en portfoliobeoordelingen zo uit te voeren dat deze recht doen aan de bekwaamheden van de te examineren kandidaten en zoveel mogelijk op dezelfde wijze te laten kijken naar de beoordeling. Hierbij wordt gekeken naar filmmateriaal en aansluitend vindt een uitwisselen van indrukken en discussie plaats.”
Dit is een voorbeeld van hoe FOG en STN gezamenlijk zouden kunnen optrekken in het vormen, beoordelen en certificeren van hun respectievelijk lerarencorps.
 
Waar we op voort willen bouwen
De FOG is de landelijke federatie voor oosterse gevechtskunsten die middels haar directe aansluiting bij NOC*NSF de bij haar aangesloten disciplines en beoefenaren van oosterse gevechtskunsten vertegenwoordigd. Zij komt in deze hoedanigheid op voor de belangen van haar leden in de wereld van de georganiseerde sport. De FOG houdt zich in haar belangenbehartiging bezig met discipline overstijgende zaken – dus niet met de technische of historische vormgeving, graduering, wedstrijdkalender van haar leden. Dit organiseren de leden in volledige autonomie – en binnen de FOG georganiseerd in discipline specifieke secties.  De STN is een autonome belangenorganisatie voor de beoefening van en het op een verantwoorde manier uitdragen van de Chinese krijgskunst Taijiquan, de rol van leraren daarin in het bijzonder.
Leraren en geregistreerde beoefenaars van bij de FOG aangesloten oosterse gevechtskunsten hebben het vruchtgebruik van het hele pakket aan diensten van de FOG, waaronder: collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor leraren en ongevallenverzekering voor alle leden, toegang tot door de FOG georganiseerde lerarenopleiding (‘krijgskunst generiek, d.w.z. discipline overstijgend, maar wel met aantekening na succesvol afleggen van de PvB’s – proeven van bekwaamheid – voor de discipline waar men de technische kwalificatie voor geniet), certificering van haar lerarencorps, juridische bijstand via het Instituut Sport Rechtspraak.
Voor 2015 (e.v.) worden speerpunten in de samenwerking STN/FOG, verder onderzocht en uitgewerkt en liggen op het gebied van:
  1. Inventarisatie, implementatie op termijn certificering van leraren taijiquan aangesloten bij de STN via de EVK procedure procedure, zoals vermeld op de website FOG onder opleidingen.
  2. Gecertificeerde leraren martial arts (taijiquan en qi gong) worden opgenomen in een lerarenregister dat online beschikbaar is
  3. Het geen deze leraren/scholen op lokaal / gemeentelijk niveau helpt in ondermeer: tarieven voor zaalhuur die gelden voor bij NOC*NSF aangesloten verenigingen, rechtsbijstand, aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.
  4. FOG en STN houden elkaar middels nieuwsbrieven of middels directe uitnodigingen op de hoogte van belangrijke wedstrijd/vormingsactiviteiten op de hoogte.

 
Theo Ypma (Voorzitter STN) ,Gerrit Dielissen (secretaris/directeur FOG)

 

Opleidingen
Al jaren staat op de website van de STN dat ze bezig zijn met het initiëren van een geaccrediteerd lerarenopleiding. Dat dit moeilijk is mag duidelijk zijn. De STN heeft hierin momenteel  een aantal stappen ondernomen om naar realisatie van deze wens te komen.Gelukkig zijn er meerdere partijen binnen ons werkveld die zich hier ook mee bezig houden. Een daarvan is de FOG. Een ander is de opleiding ECO-coaching aan het Friesland College in Heerenveen. Onlangs heeft Hans Lauxen hierover een lezing gegeven op het STN Festival in 2014.  Enkele leden van het bestuur (Robert  Bosma en Theo Ypma) zijn  naar Heerenveen gegaan voor een nadere kennismaking m.b.t. een oriëntatie voor de participatie van de STN voor deze opleiding.  Eco-coaching is een opleiding waarin veel  “tools” kunnen worden gebruikt om meer te ervaren wat Taiji inhoud. Deze tools hebben de bestuursleden zelf ook even kunnen ervaren. Dit betreft het definiëren van het doel en het opzoeken van de eigen grenzen. Bea en Mark waren voor deze dag de ECO-coaches voor Theo en Robert, waarbij er ook belangstelling was van enkele overige studenten m.b.t. de betrokkenheid van de Stichting Taiji Nederland voor deze opleiding. Verder wordt de nadruk gelegd op de opleiding als trainer en is duidelijk geworden dat geen examen wordt gehouden in de lineage zoals Yang, Chen, Wu, Sun en de vele andere stijlen die er zijn. Dit wordt overgelaten aan de grootmeesters van deze stijlen zelf. De kern is de competenties om de basis te versterken.
Naast deze kennismaking in Heerenveen is Robert na initiatie van Theo naar een Pvb bijeenkomst (Pvb is Proeve van bekwaamheid) op Papendal in Arnhem gegaan onder leiding van Rogier Beliën van bureau goals en geïnitieerd door het FOG. De volgende partijen waren hierbij aanwezig: Stichting Nunchaku Nederland, Kempo Associatie Nederland, Ringcontactsporten,Nederlandse Kendo Renmei, Aikido Nederland, FOG en natuurlijk de STN. Deze partijen zijn allen ook druk bezig om een opleiding met de daarbij behorende toetsing goed geregeld te krijgen. Dat het vrij moeilijk is om goed te toetsen was na deze zaterdagmiddag zeker duidelijk geworden. Dat hieruit een bult huiswerk uit voortkomt is ook helder. Theo en Robert gaan verder met het opstellen van een competentiematrix om een duidelijke opleiding met de juiste toetsing in beeld te krijgen vanwaar de next steps uitgezet  kunnen worden. Schroom niet om te reageren mocht een van de lezers aanvullende informatie hebben inzake opleiding Taiji/Qigong, ook hulp voor het verder uitwerken is van harte welkom.
Mv Robert Bosma

Bezoek Heerenveen

  Robert in gesprek met Bea


Theo maakt kennis met Mark

Robert Bosma op bezoek bij de FOG op Papendal om te zien hoe PVB bijeenkomst functioneert en voor ons toepasbaar is.


Agenda 

Mei
3        Pushing hands patronen                                   epitaijiquan.nl
3        Taiji bone als trainings tool Pushing hands        www.henkjanssentaijiquan-qigong.nl
10      Spiritual Butterfly Boxing                                 www.taichitrainen.nl

22-25  Quintessence Pinkster Workshop                      www.quint-essence.eu
23       Workshop Urs Handschin                                  www.annekevanderloos.nl

23       Spiritual Butterfly Boxing                                 www.taichitrainen.nl

Juni
7        Spiritual Butterfly Boxing                                  www.taichitrainen.nl
6-7     Open tai chi Europe cup                                    www.wudangcompetition.com
6-7     Aqua taiji cursus                                               www.altijd jong.nl

20      Spiritual Butterfly Boxing                                  www.taichitrainen.nl
26-28  Drachen und Tiger                                            www.bkrafft.bplaced.net


Juli    
5        Spiritual Butterfly Boxing                                 www.taichitrainen.nl
11-12  Tai Chi Bang                                                    www.taichi-reiki.nl
11-19  Quintessence Zomerworkshop                          www.quint-essence.eu
18       8 Brokaat workshop                                         www.taichi-reiki.nl
18       Spiritual Butterfly Boxing                                 www.taichitrainen.nl


Augustus
2       Spiritual Butterfly Boxing                                   www.taichitrainen.nl
15      Spiritual Butterfly Boxing                                  www.taichitrainen.nl
21-27 Zomerweek                                                       epitaijiquan.nl
30
      Spiritual Butterfly Boxing                                  www.taichitrainen.n
l

 

Copyright © 2015 Stichting Taijiquan Nederland, All rights reserved.