2e nieuwsbrief STN februari 2015.


Geachtecontribuanten,

Het jaar van de Geit is aangebroken en is bruisend begonnen. 
Er valt weer het een en ander te melden, 
vandaar deze eerste nieuwsbrief van 2015.

Nieuwe website van de STN

 
De transitie van de oude naar de nieuwe website van de STN is goed verlopen en heeft veel positieve en opbouwende reacties opgeleverd. De lerarenlijst is verbeterd en goed vindbaar en er zijn talrijke toevoegingen gemaakt om in een breder kader Taijiquan over het voetlicht te brengen. Zo is er een brede algemene uitleg over Taijiquan met woord en beeld en zijn er wetenschappelijke publicaties te vinden onder andere over de positieve effecten van Taijiquan. Dus naar onze mening een bezoek waard. In de loop van dit jaar zal de website verder uitgebreid en verbeterd worden. Suggesties van uw kant zijn natuurlijk altijd van harte welkom.


http://www.taijiquan.nl/
 

Taijiquan online filmpakket: taichi-at-home.com
 
We willen wat Taijiquan online betreft graag een nieuw fenomeen onder de aandacht brengen: het online filmpakket. Taichi-at-home wil de beoefening van Tai Chi stimuleren en de drempel verlagen voor nieuwe studenten door ze thuis een oefenplatform te geven. Zowel beginnende als meer ervaren beoefenaars krijgen een prachtig verbeeld ‘naslagwerk’ om hun vaardigheden te verbreden en te verdiepen. De STN zal een adviserende rol spelen en zo samenwerken met Taiji At Home. Het online videoplatform TaiChi-at-Home.com zal op 1 maart 2015 gelanceerd worden. Daarvoor nodigen wij jullie nu alvast van harte uit. U kunt vast een voorproefje zien op http://taichi-at-home.com
 
Hieronder  presenteert Taichi-at-home.com zich en wij hopen dat hun aanbod een bron van informatie en inspiratie zal zijn voor de bij ons aangesloten contribuanten.
 
 http://taichi-at-home.com/wp-content/uploads/2015/01/nieuwsbrief.pdf 

De tarieven van 2015
 
Helaas hebben we niet als in vorige jaren de contributie op gelijk niveau kunnen houden. Met name de stijging van de kosten voor de aan jullie mee te leveren TQT noopt ons deze verhoging door te voeren. De contributie is dit jaar dan ook met €2,50 verhoogd. Wel is het vanaf dit jaar mogelijk om contribuant te zijn zonder bijlevering van TQT.

Contributies vanaf januari 2015 zijn:
STN nieuwsbrief                                                  gratis
alleen STN lid(zonder TQT)                                € 15
STN lid met TQT                                                 € 37,50
Leraren ( ongewijzigd)                                         € 50
 
Plaatsing agenda van workshops op de website                       
STN leraren                                                        gratis
Niet aangesloten leraren                                    € 35
 
Taiji-advertenties in de Nieuwsbrief (max 2)
Leraren STN                                                     € 25
Niet aangesloten leraren                                  € 50
Agenda 1 regel aankondiging workshop  gratis
 
Meldingen op google plus en facebook
STN leraren                                                      gratis
Het jaarlijkse STN Taijiquan Festival vindt plaats op 14 november

Reserveer alvast 14 november in uw agenda want het jaarlijks terugkerende STN Taijiquan Festival vindt dan plaats in Utrecht. De nadruk zal meer dan het afgelopen jaar liggen op de open competitie van vorm (solo en groepen) en op de pushing hands wedstrijden.. Maar natuurlijk zijn er ook dit jaar demonstraties, workshops, lezingen en de bekende gemoedelijke markt waar alles te vinden is op het gebied van Taijiquan.
 
 NTT opgenomen in de STN

Onder het motto “Samen sta je sterk” heeft het STN bestuur na een positief overleg met de NTT (Nederlands Taijiquan Team)  besloten tot het opnemen van de NTT binnen de STN structuur. 
De NTT zet zich in voor competitiesporters op het gebied van  Taijiquan en organiseert voor de hen bijvoorbeeld wedstrijdoefendagen en open jurydagen. Het NTT verzorgt de administratie en inschrijvingen voor wedstrijden, coaching etc.
De NTT zal gaan functioneren als een zelfstandige opererende werkgroep binnen de STN waardoor de STN nu een eigen Taijiquan-sportteam heeft gekregen Er is bijvoorbeeld directe aansluiting met de STN jury- en scheidsrechteropleiding en met het team kan de STN zich profileren op landelijke en internationale wedstrijden Voor het NTT-team is er een bredere communicatie mogelijk door het plaatsen van de oefendagen, wedstrijdkalenders en nieuwsbrieven op de STN website. Tevens zal de administratie en promotie gaan plaatsvinden met behulp van de STN. Op deze wijze is een stevig gedragen samenwerkingsverband gevormd voor alle wedstrijdsporters. 
Agenda 
Februari
15    Single Posture Practice epitaijiquan.nl
21    Kungfu waaier workshop                                      www.yinyang-taichi.nl 
27    Quintessence weekend workshop                         www.quint-essence.eu

Maart     
7-8      Chen stijl                                                        www.taichi-reiki.nl
8         Push Hands                                                      www.tai-chi-studio.nl
15       Single Posture Practice in rel. tot PH                epitaijiquan.nl
20       Konfernz fu tai chi und Yoga                             www.taichi-yoga-konferenz.de
21-22  Korte basis waaiervorm                                    ckroes@dds.nl
27-29  Tai Chi Chuan met Paul Silfverstrale                  ckroes@dds.nl
28       Speer workshop                                               www.sanchaicentre.nl
29-29  Weekend workshop Miaodao                             www.sanchaicentre.nl

April
11-12  7th TCFE European Championships                   www.tcfe.org
12       Effortless push + slow push 1 tm 3                   epitaijiquan.nl
12       Workshop Tai Chi en Chi Kung                          www.beweeginaandacht.nl
18-19  Workshop Peter Dobson                                   www.annekevanderloos.nl
19       Quintessence zondag Workshop                       www.quint-essence.eu
25-26   Yang 13 sabelvorm en 42-tajiquan                   www.yinyang-taichi.nl

Mei
3        Pushing hands patronen                                   epitaijiquan.nl
22-25  Quintessence Pinkster Workshop                      www.quint-essence.eu
23      Workshop Urs Handschin                                  www.annekevanderloos.nl

Juni
6-7     Open tai chi Europe cup                                  www.wudangcompetition.com
26-28  Drachen und Tiger                                          www.bkrafft.bplaced.net

Juli    
11-12  Tai Chi Bang                                                    www.taichi-reiki.nl
11-19  Quintessence Zomerworkshop                          www.quint-essence.eu
18       8 Brokaat workshop                                         www.taichi-reiki.nl

Augustus
21-27  Zomerweek                                                      epitaijiquan.nl
Copyright © 2015 Stichting Taijiquan Nederland, All rights reserved.